Newsletter

Course “Conservation and Physicochemical Study of Nisyros Shipwreck Pottery” (Spring-Summer 2021)

The course “Conservation and Physicochemical Study of Nisyros Shipwreck Pottery” provides a unique opportunity for BA, MA, RMA and PhD students to gain more knowledge and a hands-on experience in Byzantine, Medieval and Post-Medieval underwater pottery conservation. It guides the participants through the history and technology of Byzantine, Medieval and Post-Medieval pottery in Greece, and […]

Publicatie Griekse Munten Nationale Numismatische Collectie

(Click here for English Press Release) Recentelijk is er een belangrijke stap gezet voor de verdere ontwikkeling van de Griekse studies in Nederland. In vervolg op de instelling van een leerstoel Antieke en Middeleeuwse Numismatiek aan de Radboud Universiteit in 2017 is er een commissie samengesteld die de volledige collectie Griekse munten binnen de Nationale […]

Colloquium “Approaching Emotions”

Op 17 oktober 2017 vond in het Akropolismuseum het coloquium “Approaching Emotions” plaats, dat georganiseerd werd door het Nederlands Instituut in Athene, de Belgische School in Athene en het Noorse Instituut in Athene. Door middel van inspirerende presentaties en het delen van interdisciplinaire kennis werd er licht geworpen op verschillende benaderingen van emoties, buiten de […]

Symposium “Adam Smith, Systematic Philosopher and Public Thinker” (2018)

Op 16 april 2018 vond op het NIA een symposium plaats ter gelegenheid van Eric Schliesser’s boek “Adam Smith, Systematic Philosopher and Public Thinker” (OUP, 2017). Doel van het symposium was om Smith’s pluralistische en multidisciplinaire benaderingswijze te benadrukken. Tijdens het symposium werden diverse aspecten van Smith’s werk die in het boek aan de orde […]

Opnames The Greek Case-conferentie online

We zijn blij om hier de opnames te delen van alle sessies van de Greek Case-conferentie die stapsgewijs gepubliceerd zijn via het speciaal daarvoor gemaakte YouTube-kanaal. Op zich gebeurde dat in chronologische volgorde, in overeenstemming het conferentieprogramma. Echter, ter nagedachtenis aan de in april overleden Periklis Korovesis hebben we besloten om te beginnen met de […]