Over het NIA

Het Nederlands Instituut Athene is een interuniversitair wetenschappelijk instituut. Het organiseert, verzorgt en faciliteert onderwijs en onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra in Nederland en Griekenland. Het instituut beschikt over een uitgebreid en hoogstaand wetenschappelijk netwerk in beide landen dat via de grote buitenlandse instituten in Athene toegang biedt tot het internationale toponderzoek.

Het NIA is een van de zeventien buitenlandse ‘archeologische scholen’ in Athene. Onder auspiciën van het instituut doen onderzoekers en studenten uit Nederland archeologisch onderzoek in Griekenland. In samenwerking met de zes deelnemende Nederlandse universiteiten en de onderzoeksscholen in Nederland heeft het NIA een grote expertise opgebouwd op het vlak van de Helleense geschiedenis, taal en cultuur door de eeuwen heen, met nadruk op de Helleense oudheid.

Bètadisciplines zijn sinds tientallen jaren een vaste component binnen het archeologisch onderzoek dat onder de auspiciën van het NIA plaatsvindt. De laatste jaren komen ook gammadisciplines meer aan bod in het programma van het instituut. De huidige politieke, economische en sociale situatie in Griekenland maakt dat het land in toenemende mate op de internationale voorgrond treedt en interessante mogelijkheden aan onderzoeks- en onderwijsthema’s biedt. Het bestaande netwerk in Nederland en in Griekenland wordt daarom verruimd. Studenten, onderzoekers en docenten uit de disciplines die traditioneel geen gebruik maken van het NIA, worden op die manier aangetrokken.

Het NIA verzorgt intensieve onderwijscursussen, organiseert lezingen en internationale conferenties en geeft het wetenschappelijk tijdschrift Pharos uit. Daarnaast verschijnt er ook een reeks Pharos Supplement. Het instituut biedt studenten en academici uit Nederland advies en ondersteuning bij studie of onderzoek in Griekenland en andersom informeert het NIA studenten en onderzoekers in Griekenland over mogelijkheden van onderwijs en onderzoek in Nederland. Het instituut stelt verder studiebeurzen en gastenkamers beschikbaar.

Het NIA maakt deel uit van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB).