Bestuur

Het bestuur van het NIA bestaat uit leden van de Colleges van Bestuur van zes universiteiten die zich hebben verenigd in de koepel NWIB: de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht.

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB)
Het NIA is een van de vijf Nederlandse (wetenschappelijke) instituten in het buitenland. De instituten zijn vooruitgeschoven wetenschappelijke posten van de zes Nederlandse universiteiten die de NWIB-koepel vormen. Ze zijn gesitueerd rond het Middellandse Zeegebied: Rome, Florence, Athene en Cairo. Daarnaast is er een instituut in Sint-Petersburg. De instituten worden gezamenlijk beheerd door de zes universiteiten. Zie voor meer informatie de website van de NWIB.

Bestuur NWIB:

Prof. dr. C.M. van Praag (voorzitter koepelbestuur) en Voorzitter College van Bestuur, Vrije Universiteit
Prof. mr. A.T. Ottow, voorzitter College van Bestuur, Universiteit Leiden
Prof. dr. J. de Vries, Voorzitter College van Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. D.H.J. Wigboldus, Voorzitter College van Bestuur, Radboud Universiteit
Prof. dr. G.T.M. ten Dam, Voorzitter College van Bestuur, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. A. Pijpers, Voorzitter College van Bestuur, Universiteit Utrecht

Algemeen secretaris
Frans Snijders, Vrije Universiteit

Beheer van het NIA in Nederland
De Universiteit van Amsterdam is penvoerder van het NIA. Het ambtelijk beheer van het NIA in Nederland wordt verzorgd door Rick de Jong MA, Afdeling Bestuursondersteuning, Universiteit van Amsterdam.

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het NIA
De wetenschappelijke adviesraad adviseert de directeur over het te volgen beleid. Deze raad komt twee keer per jaar bijeen en is samengesteld uit deskundigen uit diverse wetenschappelijke domeinen.

Leden:

Dr. Tatiana Markaki, Voorzitter van WAR, Universiteit van Amsterdam (Nieuw-Grieks)
Prof. Dr. Pieter ter Keurs, Universiteit Leiden (Materiële Cultuurstudies )
Dr. Kim Beerden, Universiteit Leiden (Oude Geschiedenis)
Prof. Dr Jan Paul Crielaard, Vrije Universiteit Amsterdam (Archeologie)
Prof. Dr. André Lardinois, Radboud Universiteit Nijmegen, (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur)
Dr. Christina Williamson, Rijksuniversiteit Groningen (Oude Geschiedenis)
Dr. Rolf Strootman, Universiteit Utrecht (Oude Geschiedenis)
Prof. Dr. Dimitris Dalakoglou, Vrije Universiteit Amsterdam (Anthropologie/Migratiestudies)
Dr. Jill Hilditch, Universiteit van Amsterdam (Archeologie)
Dr. Daphne Penna, Rijksuniversiteit Groningen (Byzantijns Recht)

Secretaris
Rick de Jong MA, Universiteit van Amsterdam.