Sociale en Politieke Wetenschappen

Sociale en politieke wetenschappen

De afgelopen jaren besteedt het NIA door een tal van cursussen, workshops en conferenties ruimschoots aandacht aan sociale en culturele antropologie, materiële cultuurstudies, sociologie, gebiedsstudies en politicologie. Een belangrijk aandachtspunt van het instituut is de studie van materiële cultuur en vooral het snijvlak van culturele antropologie, archeologie en erfgoedstudies. Een ander aspect van ons werk is het onderzoeken, vastleggen en archiveren van de lange-termijn gevolgen van de Griekse schuldencrisis door middel van verschillende zomer-/winterscholen en conferenties. Eveneens houdt het NIA zich al geruime tijd bezig met onderzoek naar diverse aspecten van migratie in Griekenland, de administratieve aspecten ervan en de politieke en sociale context van bevolkingsbewegingen in de EU. Lees voor meer informatie over deze sector van het instituut de presentatie “Social Sciences at the Foot of the Acropolis” die Tryfon Bampilis (coördinator Sociale en Politieke Wetenschappen) in 2019 gaf op de conferentie van buitenlandse archeologische scholen in Griekenland in 2019 in het Akropolismuseum.

Jaarlijks organiseert het NIA diverse internationale cursussen op het terrein van de hierboven genoemde terreinen.
Voor meer informatie over deze cursussen verwijzen wij graag naar onze Engelstalige website.