Hedendaagse Geschiedenis

Traditioneel richt het NIA zich op de studie van de Griekse oudheid, maar het instituut is ook actief geïnteresseerd in de bewogen recente geschiedenis van Griekenland. De sporen die zijn achtergelaten door verschillende dictaturen, een genadeloze bezetting die leidde tot de moorddadige vervolging van de joodse gemeenschap,  en een rampzalige burgeroorlog, lijken vaak bijna direct onder de oppervlakte van de dagelijkse realiteit zichtbaar. Het NIA werkt de afgelopen jaren samen met diverse Griekse wetenschappers die het boeiende en complexe recente verleden van hun land bestuderen vanuit verschillende historische en / of antropologische perspectieven. De registratie en analyse van persoonlijke herinneringen, beelden en ervaringen van getuigen vormen een belangrijk onderdeel van hun onderzoek. Dit leidt vaak tot een interessante confrontatie van verschillende verhalen, die soms complementair zijn, maar die ook diametraal tegenover elkaar of tegenover het dominante historische discours kunnen staan.

Door het organiseren van verschillende evenementen, zoals lezingenreeksen, workshops, seminars en conferenties probeert het NIA een brug te slaan tussen die wetenschappers en hun collega’s uit de Nederlandse onderzoeksgemeenschap die zich met soortgelijke onderwerpen bezig houden. Deze uitwisseling van ervaringen en expertise komt alle betrokkenen ten goede, maar zal hopelijk ook bijdragen aan de consolidatie en versterking van de positie van gebieden als Oral History, Memory Studies en Genocide- en Holocaust Studies in Griekenland.

Binnen het Instituut is Willem Ledeboer, adjunct-directeur van het NIA, verantwoordelijk voor dit aandachtsgebied.

Sinds 2015 hebben de volgende relevante wetenschappelijke activiteiten plaatsgevonden:

Telling Histories: images, memories, narrations 
Series of five double-lectures
Academic year 2015-2016.

History Unwanted: Testimonies, silence and public memory
Workshop,
30 September – 1 October 2016
(Publication under preparation)

Jewish Life after the Return: Dutch and Greek Experiences after the Shoah
Workshop, 10-11 December 2016
(Published in English in two volumes (available online) of the Journal “Historein”: Volume 1, Volume 2)

Jews in Greece and the Netherlands: The Shoah, restoration and rehabilitation
Series of nine lectures organised by the Workshop on the Study of Modern Greek Jewry, hosted at the Netherlands Institute at Athens
February – December 2018

Reading of the Visual: Holocaust Photography and Education in the Digital Era.
International Workshop within the Framework of the European Holocaust Research Infrastructure (EHRI II), supported by the European Commission.
Organized by the Jewish Museum of Greece, hosted by the Netherlands Institute at Athens.
18-19 November 2018.

Third International Winter School in Jewish Studies
History and Memory in Judaism: The Greek Case
In cooperation with the Department of Hebrew and Jewish Studies at University of Amsterdam; The Open University of Israel; King’s College London; The Netherlands Institute in Athens.
The Winter School included a three day fieldtrip to Chalkida and Thessaloniki.
Date: 4 – 11 January 2019

The “Greek Case” in the Council of Europe: A Game Changer for International Law and Human Rights?
International Conference under the auspices of H.E. The President of the Hellenic Republic, Mr. Prokopios Pavlopoulos, organized by the Netherlands Institute at Athens in cooperation with the Danish Institute at Athens, the Norwegian Institute at Athens, the Swedish Institute at Athens and the Marangopoulos Foundation for Human Rights.
12-14 December 2019 (University of Athens)
(Recordings of all lectures and sessions are available online)
(Publication under preparation)