Internationale mobiliteit en samenwerking

Studie en onderzoek in Griekenland

Internationale mobiliteit speelt een steeds grotere rol in de huidige samenleving. Een van de hoofddoelstellingen van het Nederlands Instituut Athene is dan ook het stimuleren van de mobiliteit en samenwerking tussen Nederlandse en Griekse universiteiten, onder meer door het uitwisselen van informatie en het leggen van contacten. Studenten, academici en werknemers van de zes Nederlandse universiteiten die participeren in het NIA, kunnen het instituut om assistentie vragen bij het vinden van specifieke informatie over Griekse academische activiteiten en/of over mogelijke samenwerkingspartners.

Het is een bijzondere ervaring om in Griekenland onderwijs te volgen of onderzoek te doen. Dit kan zijn in het kader van een Nederlands onderwijs- of onderzoeksprogramma of een eigen studieproject. Omdat het Engelstalig onderwijsaanbod aan Griekse Universiteiten toeneemt, zijn er ook steeds meer mogelijkheden voor studenten om in het kader van een uitwisselingsprogramma voor een studieverblijf naar Griekenland te komen.

Het instituut is een ideale uitvalsbasis voor studenten, promovendi en docenten. Als student of jonge onderzoeker word je een unieke kans geboden om voor kortere of langere tijd in het land te zijn en onderzoek te doen naar de fundamenten van onze Westerse beschaving en cultuur. Je leert theorie en praktijk combineren, je hebt een schat aan bronnenmateriaal tot je beschikking, je leert dingen vanuit een ander perspectief zien, je doet internationale kennis en contacten op, leert andere studenten en onderzoekers kennen en wisselt verhalen en ideeën uit.

Het NIA maakt deel uit van een hooggekwalificeerde internationale gemeenschap, met zeventien archeologische buitenlandse instituten en beschikt over een groot netwerk op het gebied van de archeologie, geschiedenis, taal en cultuur van het land. Naast de oudheid, die traditiegetrouw in de belangstelling staat van Nederlandse studenten en onderzoekers, biedt Griekenland ook tal van onderzoeksmogelijkheden op andere vakgebieden zoals sociale wetenschappen, culturele antropologie, economie, milieu en waterbeheer, aardwetenschappen, medische wetenschappen.

Om studie- en/of onderzoeksverblijven in Griekenland te stimuleren, beschikt het NIA over gastenkamers en een bescheiden beurzenprogramma. Ook de Griekse overheid stelt jaarlijks een aantal studiebeurzen ter beschikking van Nederlandse studenten om in Griekenland (taal)onderwijs te volgen of onderzoek te verrichten. Tot slot zijn er ook diverse Nederlandse en Europese organisatiesdie studiebeurzen ter beschikking stellen voor studie, stage of onderzoek in Griekenland.

Graag helpt de beleidsmedewerker internationale mobiliteit en samenwerking u verder met meer informatie over studiemogelijkheden, praktische tips, het vinden van mogelijke counterparts, etc. U kunt hiervoor contact op nemen met drs. Willem Ledeboer: +30 210 9210775.

Links

Links naar Engelstalige websites van Griekse universiteiten

 

Studie en onderzoek in Nederland

Het NIA geeft Griekse belangstellenden desgevraagd basisinformatie over de Bachelors’ en Masters’ programma’s die door de zes deelnemende universiteiten worden aangeboden, maar ook over de mogelijkheden om in Nederland een promotietraject af te leggen. Degenen die meer informatie wensen te ontvangen over deze programma’s – in het algemeen of op een specifiek gebied – kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen met de beleidsmedewerker internationale mobiliteit en samenwerking, of deelnemen aan een van de informatieve groepssessies die regelmatig plaatsvinden.