Bibliotheek

Bibliotheek

De bibliotheek van het NIA omvat ca. 8000 boeken en tijdschriften. Het NIA is ontstaan als een klassiek archeologisch instituut, en de oudheid is dan ook de belangrijkste focus van onze bibliotheek. Schenkingen en nalatenschappen van Nederlandse oudheidkundigen (prof. Sancisi-Weerdenburg, Prof. De Waele, Prof. J.M. Hemelrijk, Drs Van Akkeren), de uitgever Han Gieben en een donatie van doubletten van de Universiteit van Amsterdam hebben een rijk en geschakeerd boekenbestand opgeleverd.
In 2018 bedacht professor Trojanos ons met de schenking van zijn bibliotheek op het gebied van Byzantijns recht en Byzantijnse geschiedenis. Zijn samenwerking met rechtsgeschiedenis in Groningen had hem er toe gebracht de kern van zijn bibliotheek, ca. 1400 boeken, aan ons instituut te schenken. De bibliotheek, in 2016 al uitgebreid in de Mannekenszaal, werd speciaal hiervoor nog eens in deze zaal vergroot. In de loop van 2019-2020 zal dit bibliotheekdeel in de digitale catalogus worden ontsloten.

De catalogus, die online is te raadplegen, wordt sinds 2015 bijgehouden door Maria Kourevesi.