Filosofie

Het Nederlands Instituut te Athene organiseert, vaak in samenwerking met andere partijen, lezingen, conferenties of workshops over levensbeschouwelijke onderwerpen. We verwelkomen presentaties van Griekse en Nederlandse wetenschappers op alle gebieden van de wetenschapsfilosofie en filosofie (metafysica, epistemologie, ethiek, taalfilosofie, filosofie van de geest, geschiedenis van de filosofie, sociale en politieke filosofie).

Daarbij willen we de filosofische tradities van Griekenland en Nederland verkennen, hun bijdrages vergelijken en mogelijke interacties onderzoeken, de samenwerking met andere disciplines weerspiegelen en het belang van filosofisch denken benadrukken in het publieke debat over kwesties die van invloed zijn op het hedendaagse Europa. Vanwege de geschiedenis van de twee landen op het gebied van filosofie menen wij  dat deze activiteiten kunnen leiden tot een vruchtbare filosofische dialoog waarbij de continuïteit, breuk en transformatie van het denken in Griekenland en Nederland belicht wordt.
Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van dit interessegebied, Emmy Mestropian-Makri.