Παράταση για εγγραφή: Πρώτο Θερινό Σχολείο Πολυτροπικής Ανθρωπολογίας, 1-24 Ιουλίου 2022 (στην Αθήνα και Σκύρο) : Urgent Multimodal Ethnographies of Greece

We thank the artist Stathis Katsarelias for his permission for the use of this image

Το Ολλανδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα σε συνεργασία με το τμήμα Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας και Αναπτυξιακής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Leiden και το τμήμα Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (VU) διοργανώνουν αυτό το εντατικό μάθημα τριών εβδομάδων για την οπτική ανθρωπολογία.

Το όραμα του σχολείου βασίζεται στην ιδέα να συμμετέχει κάθε φορά ανθρωπολογικά σε ένα μικρό συλλογικό κοινοτικό έργο, στο οποίο όλοι οι μαθητές θα μπορούν να προσφέρουν ένα μέρος του εθνογραφικού μωσαϊκού μέσα από διάφορες πολυτροπικές μεθοδολογίες. Κάθε χρόνο το θερινό σχολείο θα πραγματοποιείται σε μια νέα τοποθεσία στην Ελλάδα σε συνεργασία με ένα τοπικό δίκτυο προκειμένου να παραχθεί ένα επείγον πολυτροπικό έργο εθνογραφίας που θα δημιουργηθεί κυρίως από τους μαθητές, το προσωπικό και τους συνομιλητές.

Φέτος το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Σκύρου όπου σχεδιάζεται ένα από τα μεγαλύτερα χερσαία έργα ανεμογεννητριών της Ελλάδας ενάντια στις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας και του δήμου. Ακολουθώντας αυτόν τον τοπικό αγώνα σκοπεύουμε να εξετάσουμε τις απόψεις και τις αντιλήψεις των νησιωτών καθώς και τις μελλοντικές επιπτώσεις μιας πιθανής εκβιομηχάνισης του νησιού.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά μόνο)

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα κάτω από αυτό το άρθρο για την εγγραφή σας.
Εγγραφές έως 29 Μαΐου 2022

 

  Course


  Personal data

  Contact Information

  Education

  For Students

  Studies and academic exams passed

  For PhD students

  University at which you are taking your PhD:

  Supervising professor(s):