Visiting Professors Programma 2023-2024 (Call)

Het NWIB Visiting Professors Programma biedt UD’s, UHD’s en hoogleraren van aangesloten universiteiten een unieke kans om ongestoord te kunnen werken in een inspirerende en stimulerende omgeving. Via dit programma kun je drie maanden naar één van de vijf Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) om daar onderzoek te doen, lezingen te geven en zo een bijdrage te leveren aan het intellectuele klimaat van het instituut.

Het programma is bedoeld voor universitair (hoofd)docenten en hoogleraren aan één van de volgende universiteiten: Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit. Wetenschappers uit alle vakgebieden zijn welkom. Alleen aan Universiteit Utrecht is deelname beperkt tot bepaalde faculteiten. In alle gevallen dient er een relatie te zijn tussen het onderzoeksvoorstel en inhoudelijke en geografische focus van de betreffende NWIB.

Het programma biedt de mogelijkheid om in een inspirerende internationale omgeving, die uitnodigt tot debat en reflectie, drie maanden onderzoek te doen en een bijdrage te leveren aan het intellectuele klimaat van desbetreffend instituut. Dat laatste kan bijvoorbeeld door het organiseren van een wetenschappelijke activiteit, zoals gastcolleges, lezingen of een masterclass. Het is een mooie manier om een nieuw academisch netwerk op te bouwen en geeft verder toegang tot unieke bronnen.

Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor het aanvraagformulier

Deadline voor aanvragen: 15 april.