Summer School Antiek-Griekse Numismatiek (Nieuwe deadline: 8 mei)

De Summer School Antiek-Griekse Numismatiek, die van 6-14 September 2020 zal plaatsvinden, wordt georganiseerd door de Onderzoeksschool voor Klassieke Studies OIKOS, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Nederlands Instituut Athene (NIA). Het onderwijs spitst zich toe op methodologische vraagstukken om de deelnemende studenten de gelegenheid te geven zich te verdiepen in de numismatiek. De focus van de cursus zal liggen op onderwerpen als de techniek van het slaan van munten, de kwantitatieve benadering van economieen in de oudheid op basis van numismatische gegevens en het verband tussen militaire activiteiten en numismatiek.

De cursus is bedoeld voor Mastersstudenten en promovendi en biedt plaats aan 10 deelnemers, waarvan 6 studeten van Nederlandse universiteiten en 4 van andere academische instellingen. De deelnemers zullen in totaal 84 uur besteden aan onderwijs en bezoeken aan numismatische collecties en dienen daarnaast een paper van maximaal 5000 woorden te  schrijven over een onderwerp dat gezamenlijk met de docenten van de Summer School zal worden bepaald.

De deadline voor aanmelding per email ligt op 8 mei 2020. De kandidaten moeten een motivatiebrief sturen, vergezeld van hun CV, een aanbevelingsbrief (bij voorkeur van hun begeleidende docent) en een analytisch cijferoverzicht (alleen voor MA-studenten). De studenten die de Summer School met goed gevolg afleggen krijgen hiervoor 5 ECTS via de Radboud Universiteit, waar ze zich om administratieve redenen ook als bijvakstudent moeten laten inschrijven. De inschrijvingskosten bedragen 150 € en dienen  betaald te worden bij het NIA-secretariaat.

Meer informatie 


The Radboud University Nijmegen (RU) and the Netherlands Institute at Athens (NIA) under the auspices of OIKOS organize a postgraduate Summer School, a methodological intensive course in numismatics. This nine-day course is primarily concerned with Greek numismatics by addressing questions of method, history, archaeology, and economy. Students will be introduced to the main coin productions of the Greek world from the birth of coinage to the Roman conquest (including the Roman Provincial coinages considered, in many respects, as Greek coinages as well). Special focus is given to questions of Methodology, Quantification and Long-term economic approach.

PhD students and (research) master students (RMA) will be admitted to the course based on their academic background and motivation. A total of 10 students can participate, with six spots being allocated to students from Dutch Universities and 4 to students of various other academic institutes. Participants are requested to follow 84 hours of classes and visits to numismatic collections and are also expected to hand in a written assignment of up to 5000 words about a subject that will be decided upon together with the teaching staff.

Applications – a letter of motivation, a CV, and a recommendation letter by their supervisor (to be completed by an official grades’ report for Research Master students) – should be sent to the organizer (Prof. Dr Panagiotis P. Iossif) via email. The deadline for applications is Friday, May 8th.

The course is registered at the Radboud Universiteit, which means that student from other Universities (both OIKOS related and international Universities) will need to be enrolled as RU students through the RU administration.

More information