AFGELAST: NWIB Zomerschool 2020 “Dynamisch erfgoed – de stad in beweging” (NIA en Universiteit Utrecht)

Wat is de rol van stedelijk erfgoed in hedendaags Athene? Hoe bepalen burgerparticipatie en activisme de toekomst van het archeologisch park van de Academie van Plato of van de Philopappou-heuvel? Wat voor maatregelen kunnen we nemen om de toeristische druk op het historich centrum onder controle te houden? Dit zijn enkele van de vragen die de deelnemers zouden beantwoorden in het kader van de zomerschool “Dynamisch erfgoed – de stad in beweging”, die deze zomer plaats zou vinden in Utrecht en het NIA in Athene.

De zomerschool wordt georganiseerd door de Honours College van de Universiteit Utrecht en vindt plaats in 3 verschillende steden in samenwerking met de daar gevestigde Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB): Athene, Florence en Sint Petersburg.  Van deze steden valt veel te leren vanwege hun zeer rijke en veelzijdige verleden en erfgoed. Het gaat om erfgoed dat zich in een in een bebouwde omgeving bevindt – bestaande uit onder meer gebouwen, straten(patronen), pleinen en parken – die is opgebouwd uit (overblijfselen van) verschillende historische lagen. Wat daarvan als erfgoed wordt bestempeld, en door wie, en wat dat dan betekent voor beheer en behoud van dat erfgoed, is onderwerp van voortdurende discussie en heroriëntatie. Elke stad drukt daarbij weer een eigen stempel op het beleid.

Het rijke en veelzijdige erfgoed van deze steden levert verschillende uitdagingen op. Denk aan de verregaande commercialisering en toeristische druk. Of aan de spanningen tussen  de eisen die hedendaagse stadsbewoners en bedrijven stellen aan de stedelijke omgeving enerzijds, en het behoud van historische gebouwen en stedelijke patronen anderzijds. Of denk aan technische vraagstukken met betrekking tot conservering en behoud. Of aan het wegvallen van historische functies (zoals bij veel kerken en kloosters het geval is) en de kwestie van economisch rendabel hergebruik van dergelijke gebouwen. Dit zijn mogelijke onderwerpen voor onderzoek.

De zomerschool is bedoeld voor 2e- en 3e-jaars bachelorstudenten van alle disciplines en van verschillende universiteiten.