Nederlandse Barokmuziek in de schijnwerpers aan het Conservatorium van Athene

Frans Hals (1585-1666), Zingende jongen met blokfluit (c. 1625)

Onlangs is aan het Conservatorium van Athene een Centrum voor Vroege Muziek (Centre for Early Music, CEM) opgericht. Deze uiterst actieve nieuwe afdeling houdt zich bezig met de studie en  uitvoering van muziek uit de periode die begint met de middeleeuwen en eindigt met de barok.

Dit jaar organiseert het CEM de workshop “Barok Muziek uit de Nederlanden”, een onderwijsproject dat studenten de gelegenheid geeft om de Muziek uit de Lage Landen uit de 17e en de 18e eeuw te bestuderen binnen de kaders van het rijke culturele en internationale milieu waarin deze zich ontwikkelde. De workshop concentreert zich op de instrumentale muziek van componisten uit de Lage Landen, maar besteedt ook aandacht aan de rol van invloeden uit het buitenland gedurende die periode.

De workshop wordt verzorgd door Dimitris Kountouras die ook de coordinator van het CEM is.

Als afsluiting van de Workshop zal de “Week van de Nederlande Barokmuziek” plaatsvinden, waarbij het NIA het grote genoegen heeft op te treden als mede-organisator.
Het programma bestaat uit twee concerten in het conservatorium (op 22 en 27 februari) en een lezing op het NIA (26 februari).

Klik hier voor het volledige programma (in het Engels) van de “Week van de Nederlandse Barok”.


Centre for Early Music – Athens Conservatoire

The CEM is a newly founded and very active department at the Athens Conservatoire focusing on the study and performance of music from the Medieval era up to the Baroque period.

The project “Baroque Music from the Low Countries” is an educational project that will give student the opportunity to study the music of the Low Countries during the 17th and 18th centuries and its rich cultural and international environment. The workshop is focused on instrumental music by Dutch and Flemish composers and also on foreign influences in the Low Countries during that period.
The project will be concluded with a “Netherlands Baroque Music week”, which is being organized in cooperation with the Netherlands Institute at Athens. The program consists of two concerts at the Athens Conservatoire (22 and 27 February) and a lecture at the Netherlands Institute (26 February).

Click here for the full program of the “Netherlands Baroque Music Week”