Ancient Colonialism in a Comparative Perspective (Online Conferentie, 16-17 December)

Graag nodigen we belangstellenden uit voor onze online-conferentie Ancient Colonialism in a Comparative Perspective die op 16 en 17 december a.s. zal plaatsvinden en wordt georganiseerd door dr Jeremia Pelgrom van de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze online/workshop analyseert de koloniale strategieën die werden ingezet door verschillende imperiale machten die in de Klassieke en Hellenistische periode het Middellandse Zeegebied domineerden. De discussie zal zich toespitsen op het identificeren van overeenkomsten en verschillen in koloniale praktijken en ideologieën, en hun impact op de lokale bevolking. Is het mogelijk om algemene patronen te onderscheiden in oude koloniale praktijken? Hoe zijn verschillen te verklaren? In welke mate hebben verschillen in bronnenmateriaal en historiografische tradities ons begrip van koloniale strategieën uit de oudheid beïnvloed?

Voor meer informatie verwijzen we U graag naar de website van de conferentie.