Καρφιτσωμένα

Μάθημα: “Conservation and physicochemical study of metal artifacts from the Crusader period” (Χειμώνας 2022: online – Σεπτέμβριος 2022: πρακτικό εργαστήριο)

The course “Conservation and Physicochemical Study of  metal artifacts from the Crusader Period” provides a unique opportunity for BA, MA, RMA and PhD students to gain more knowledge and a hands-on experience in conservation of metal artifacts from the Crusader period. It guides the participants through the Crusader history and technology of Byzantine metal objects […]

Τώρα Online: Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ως ευκαιρία εξασφάλισης πολιτιστικής βιωσιμότητας: Λεουβάρντεν 2018 και Ελευσίνα 2023.

Στον σύνδεσμο που παρατίθεται παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε την 2η διαδικτυακή συζήτηση του κύκλου συζητήσεων με τίτλο «Σύγχρονες Προκλήσεις στην Πολιτιστική Διαχείριση και τον Τουρισμό Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η συζήτηση με θέμα «Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ως ευκαιρία εξασφάλισης πολιτιστικής βιωσιμότητας: Λεουβάρντεν 2018 και Ελευσίνα 2023» πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2021 μεταξύ της  Immie Jonkman, […]

©Gilad Seliktar

20 Οκτωβρίου 2021: Testimonies and Research on Hiding during the Holocaust (On-line)

On 10-11 May 2022, the Netherlands Institute at Athens, the Research Institute for Culture, Cognition, History and Heritage of the Vrije Universiteit Amsterdam, and the Workshop on the Study of the Jews of Greece will hold a two-day international workshop on “Jewish Responses to Persecution and Rescue Efforts during the Holocaust”. Our aim is to […]

Aspects of Intellectual and Social History of the Greek Revolution (1η συνάντηση online)

We are happy to publish the recordings of the first session of our Lecture series (Click on the titles of the presentations to start the video’s) Aspects of Intellectual and Social History of the Greek Revolution organized by the Netherlands Institute at Athens, Dr. Nicholas Vrousalis of the Erasmus University Rotterdam and the Research Centre […]