Φιλοσοφία

Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών διοργανώνει, συχνά με συνεργασία με άλλους φορείς, διαλέξεις, συνέδρια και εργαστήρια φιλοσοφίας. Απευθύνεται σε Ολλανδούς και Έλληνες φιλοσόφους, με θέματα ανακοινώσεων που εμπίπτουν στις περιοχές της φιλοσοφίας των επιστημών αλλά και ευρύτερες περιοχές της φιλοσοφίας (μεταφυσική, γνωσιολογία, ηθική, φιλοσοφία της γλώσσας, φιλοσοφία του νου, ιστορία της φιλοσοφίας, κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία).

Σκοπός του ΟΙΑ  είναι να διερευνήσει τις φιλοσοφικές παραδόσεις της Ολλανδίας και της Ελλάδας και να προβεί σε σύγκριση της συμβολής τους και τις τυχόν  αλληλεπιδράσεις τους, τόσο χωρικά όσο και χρονικά, να αναστοχαστεί ίσως  την συνεργασία της  με άλλους επιστημονικούς κλάδους αλλά και να τονίσει τη σπουδαιότητα  του φιλοσοφικού στοχασμού  στο δημόσιο λόγο  για  τα ζητήματα που επηρεάζουν τη σύγχρονη Ευρώπη. Λόγω της ιστορίας των δύο χωρών στο πεδίο της φιλοσοφίας κρίνουμε πως οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε έναν γόνιμο φιλοσοφικό διάλογο φωτίζοντας τη συνέχεια, τη ρήξη και τη μεταμόρφωση της ελληνικής και της ολλανδικής σκέψης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Έμμυ Μεστροπιάν-Μακρή, υπεύθυνη του τομέα φιλοσοφίας στο ΟΙΑ.