Το ΟΙΑ

Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (ΟΙΑ) είναι ένα διαπανεπιστημιακό επιστημονικό Ινστιτούτο. Οργανώνει, υποστηρίζει και διευκολύνει εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ολλανδίας και της Ελλάδας. Διαθέτει ένα ευρύ, υψηλής ποιότητας επιστημονικό δίκτυο και στις δύο χώρες, το οποίο μέσω των σημαντικών ξένων ινστιτούτων της Αθήνας προσφέρει πρόσβαση στην ανώτατη διεθνή έρευνα.

Το ΟΙΑ είναι μια από τις δεκαεπτά ξένες ‘Αρχαιολογικές Σχολές’ στην Αθήνα. Υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου, ερευνητές και φοιτητές από την Ολλανδία διεξάγουν αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τα έξι συμμετέχοντα ολλανδικά πανεπιστήμια και με ερευνητικά κέντρα της Ολλανδίας, το ΟΙΑ έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση στους τομείς της Ελληνικής ιστορίας, γλώσσας και πολιτισμού διαμέσου των αιώνων, με έμφαση στην Ελληνική Αρχαιότητα.

Οι θετικές επιστήμες αποτελούν εδώ και δεκάδες χρόνια βασικό συστατικό της αρχαιολογικής έρευνας που διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΙΑ. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται και η ενασχόληση του Ινστιτούτου με τις κοινωνικές επιστήμες. Η πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα οδηγεί τη χώρα με αυξανόμενο ρυθμό στο διεθνές προσκήνιο και προσφέρει ενδιαφέρουσες δυνατότητες σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά θέματα, με συνέπεια το υπάρχον δίκτυο σε Ελλάδα και Ολλανδία να διευρύνεται. Με αυτόν τον τρόπο προσελκύονται φοιτητές, ερευνητές και Καθηγητές από επιστημονικούς κλάδους που κατά παράδοση δεν θα έκαναν χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το ΟΙΑ.

Το ΟΙΑ παρέχει εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, διοργανώνει διαλέξεις και διεθνή συνέδρια και εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό Pharos. Παράλληλα εκδίδει και το Pharos Supplement.Το Ινστιτούτο συμβουλεύει και βοηθάει φοιτητές και ακαδημαϊκούς Ολλανδικών Πανεπιστημίων για σπουδές ή έρευνα στην Ελλάδα και αντίστροφα συμβουλεύει φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα για δυνατότητες σπουδών ή έρευνας στην Ολλανδία. Επιπλέον το Ινστιτούτο προσφέρει υποτροφίες και παρέχει δωμάτια/ξενώνες σε φιλοξενούμενους.

Το ΟΙΑ είναι μέλος του Δικτύου Ολλανδικών Επιστημονικών Ινστιτούτων στο Εξωτερικό Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB).