Σύγχρονη Ιστορία

Σύγχρονη Ιστορία

Παραδοσιακά, το NIA επικεντρώνεται στη μελέτη της ελληνικής αρχαιότητας.   Ενδιαφέρεται όμως επίσης ενεργά για την πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας. Τα ίχνη που άφησαν πίσω διάφορες δικτατορίες, μια σκληρή κατοχή που περιλάμβανε το δολοφονικό αποδεκατισμό της εβραϊκής κοινότητας, και έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο, συχνά φαίνεται να είναι σχεδόν ορατά ακριβώς κάτω από την επιφάνεια της καθημερινής πραγματικότητας. Τα τελευταία δύο χρόνια, το NIA συνεργάζεται με Έλληνες ακαδημαϊκούς που μελετούν το συγκλονιστικό  και περίπλοκο πρόσφατο παρελθόν της χώρας τους από διάφορες ιστορικές και / ή ανθρωπολογικές προοπτικές. Η καταγραφή και η ανάλυση προσωπικών αναμνήσεων, εικόνων και εμπειριών μαρτύρων είναι σημαντικά μέρη της έρευνάς τους. Αυτό οδηγεί συχνά σε μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση διαφόρων αφηγήσεων, οι οποίες μερικές φορές είναι συμπληρωματικές, αλλά οι οποίες μπορεί επίσης να είναι διαμετρικά αντίθετες μεταξύ τους ή με τον κυρίαρχο ιστορικό λόγο.

Μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων, όπως σειρών διαλέξεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεδρίων, η NIA προσπαθεί να χτίσει μια γέφυρα μεταξύ αυτών των ακαδημαϊκών και των συναδέλφων τους από την ολλανδική ερευνητική κοινότητα που ασχολούνται με παρόμοια θέματα. Αυτή η ανταλλαγή εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης ωφελεί όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά ελπίζουμε ότι θα συμβάλει επίσης στην παγίωση και ενίσχυση της θέσης τομέων όπως η Προφορική Ιστορία, οι μελέτες μνήμης και οι μελέτες γενοκτονίας και ολοκαυτώματος στην Ελλάδα.

Υπεύθυνος για τον τομέα Σύγχρονης Ιστορίας είναι ο Willem Ledeboer, αναπληρωτής διευθυντής του ΟΙΑ.

Δραστηριότηες – εκδηλώσεις από το 2015:

Telling Histories: images, memories, narrations 
Series of five double-lectures
Academic year 2015-2016.

History Unwanted: Testimonies, silence and public memory
Workshop,
30 September – 1 October 2016
(Publication under preparation)

Jewish Life after the Return: Dutch and Greek Experiences after the Shoah
Workshop, 10-11 December 2016
(Published in English in two volumes (available online) of the Journal “Historein”: Volume 1, Volume 2)

Jews in Greece and the Netherlands: The Shoah, restoration and rehabilitation
Series of nine lectures organised by the Workshop on the Study of Modern Greek Jewry, hosted at the Netherlands Institute at Athens
February – December 2018

Reading of the Visual: Holocaust Photography and Education in the Digital Era.
International Workshop within the Framework of the European Holocaust Research Infrastructure (EHRI II), supported by the European Commission.
Organized by the Jewish Museum of Greece, hosted by the Netherlands Institute at Athens.
18-19 November 2018.

Third International Winter School in Jewish Studies
History and Memory in Judaism: The Greek Case
In cooperation with the Department of Hebrew and Jewish Studies at University of Amsterdam; The Open University of Israel; King’s College London; The Netherlands Institute in Athens.
The Winter School included a three day fieldtrip to Chalkida and Thessaloniki.
Date: 4 – 11 January 2019

The “Greek Case” in the Council of Europe: A Game Changer for International Law and Human Rights?
International Conference under the auspices of H.E. The President of the Hellenic Republic, Mr. Prokopios Pavlopoulos, organized by the Netherlands Institute at Athens in cooperation with the Danish Institute at Athens, the Norwegian Institute at Athens, the Swedish Institute at Athens and the Marangopoulos Foundation for Human Rights.
12-14 December 2019 (University of Athens)
(Recordings of all lectures and sessions are available online)
(Publication under preparation)