Συνέδρια, Ημερίδες και Εργαστήρια

2016

Oikos, Taphos, Temenos. Iconography in Greek context. 26-27 Φεβρουαρίου 2016. Σε συνεργασία με τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Exhibiting Dress: Engaging with the past and the present. 28 Μαϊου 2016. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας.

History Unwanted: Testimonies, silence and public memory. 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2016.

Strategies of Remembrance in Greece under Rome. 19-21 Οκτωβρίου 2016. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν και το Πανεπιστήμιο Γκέτε στη Φρανκφούρτη.

Herodotus in Modern Europe. 10-12 Νοεμβρίου 2016. Έκτη συνάντηση στο πλάισιο της σειράς Ημερίδων “The Role of Classics in the formation of European and National identities”.

Mortuary variability and social diversity in ancient Greece. 1-2 Δεκεμβρίου 2016. Διοργάνωση: Tamara Dijkstra (Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν) και Nικόλαος Δημάκης (ΕΚΠΑ).

Jewish life after the return: Dutch and Greek experiences after the Holocaust. 10-11 Δεκεμβρίου 2016.

Μετακινήσεις πληθυσμών στη Θεσσαλία κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. 16 Δεκεμβρίου 2016. Διοργάνωση: Ελένη Παναγιωτοπούλου (Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν).

 

2015

Migration in the margins of Europe. Methodological & epistemological themes – 24 Ιανουαρίου 2015.

Introducing the Routeledge Handbook of White Collar and Corporate Crime in Europe – 14 Δεκεμβρίου 2015.

 

2014

Ethnographies of Settled and New Immigrant Communities in Crisis-Ridden Greece — 9 Ιανουαρίου 2014.

Athens, Modern Capital and Historic City: New Challenges for Heritage Management. Managing Athens as a tourism destination 1914-2014: State intervention, social practices and contemporary challenges — 7 Απριλίου 2014.

The Dawn of Nationalists: Society and Politics in Contemporary Greece — 26 Ιουνίου 2014.

2013

New Directions in Migration Research: Research in Progress — 12 Ιανουαρίου 2013.

Greek Contests in an Age of (Ancient) Globalization — 28 Ιανουαρίου 2013.

Civic Honours: The politics of honour in the Greek cities of Roman Imperial times (1st-3rd c. AD) — 2 Φεβρουαρίου 2013.

12ο Διεθνές Συνέδριο της AIPMA: Context and Meaning — 16–20 Σεπτεμβρίου 2013.

Logistics in a changing Europe — 4 Οκτωβρίου 2013.

Athens, Modern Capital and Historic City: New Challenges for Heritage Management. Redesigning the Historic Center of Athens: The Impact of Urban Regeneration Projects — 14 Οκτωβρίου 2013.

Athens, Modern Capital and Historic City: New Challenges for Heritage Management. Rebranding Athens: Culture, Tourism and Visitor Experience — 25 Νοεμβρίου 2013.

Athens, Modern Capital and Ηistoric City: New Challenges for Heritage Management. The Cultural Heritage of Athens: Contested Identities and Realities — 16 Δεκεμβρίου 2013.

2012

Homer and the Art of Storytelling — 30 Μαρτίου 2012.

2011

Dutch Ethnographic Films — 23–25 Μαίου 2011.

Social Matter(s): Recent Approaches to Material Culture — 2 Ιουνίου 2011.

Themamiddag rond de economische crisis — 7 Οκτωβρίου 2011…

Philoxenia, Xenophobia and Violence — 4 Νοεμβρίου 2011.

Recent Developments in the Long-Term Archaeology of Greece — 13–15 Δεκεμβρίου 2011.

2010

Early Helladic Laconia — 16 Ιανουαρίου 2010.

Subsistence, Economy and Society in the Greek World: Improving the integration of archaeology and science — 22–24 Μαρτίου 2010.

Kennismaking met het NIA — 8 Οκτωβρίου 2010.

2009

Recent Archaeological Research on Kephallonia, Ithaka and Zakynthos by the 35th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities and the Netherlands Institute at Athens — 30 Οκτωβρίου 2009.

The Role of Classics in the Formation of European and National Identities: Euripides in Modern Europe — 5–7 Νοεμβρίου 2009.

Geosciences and Archaeology: Reading the archaeological landscape — 7 Δεκεμβρίου 2009.

National Dutch Archives and Greek History: Presentation of studies based on Dutch archive material and research perspectives — 14 Δεκεμβρίου 2009.