Σπουδές στην Ολλανδία – Διάφορες πληροφορίες

Η μηχανή αναζήτησης Studyfinder είναι μια πρωτοβουλία της Ολλανδικής Οργάνωσης για την Διεθνή Συνεργασία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Nuffic). Η ιστοσελίδα της οργάνωσης προσφέρει πολλές πληροφορίες για μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν όσους σκέφτονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ολλανδία. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με συνδέσμους (links) για τα πιο σημαντικά θέματα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

Διαπίστευση και εγγύηση ποιότητας
Ποιότητα και έξοδα

 

Οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται 
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

Προϋποθέσεις εγγραφής
Προγράμματα σπουδών στα Ολλανδικά

 

Grant finder

 

Visas και άδειες παραμονής
Visa wizard
Εγγραφή στο δήμο κατοικίας
Ασφάλιση
Καθημερινά έξοδα Διαμονή
(Σημείωση: Η εύρεση φοιτητικής στέγης στην Ολλανδία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά όταν η αναζήτηση πραγματοποιείται από το εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε και σας παροτρύνουμε να προτιμήσετε τις υπηρεσίες στέγασης που παρέχουν τα Πανεπιστήμια της επιλογής σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες  μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων.)

 

Φοιτητική ζωή
Ολλανδική Γλώσσα
Μαθήματα εκμάθησης της Ολλανδικής Γλώσσας

Όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερες γενικότερες πληροφορίες για δυνατότητες σπουδών στα Πανεπιστήμια της Ολλανδίας μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΙΑ, είτε με email, είτε τηλεφωνώντας στο 210-9210778 (Τρίτες 11.00-13.00, Πέμπτες 14.00-16.00) για περαιτέρω πλήροφορίες.  Eφόσον δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτηση με email ή δια τηλεφώνου μπορούν να κλείσουν και κάποιο προσωπικό ραντεβού.