Σπουδές και Έρευνα στην Ολλανδία

Η Ολλανδία προσφέρει πολλές εκπαιδευτικές και ερευνητικές ευκαιρίες σε αποφασισμένους και ταλαντούχους φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα υψηλής ποιότητας. Στα Ολλανδικά Ερευνητικά Πανεπιστήμια (τα αντίστοιχα ΑΕΙ της Ολλανδίας) καθώς και τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (τα αντίστοιχα ΤΕΙ) διεξάγονται περισσότερα από 1500 αγγλόφωνα προγράμματα. Οι αλλοδαποί φοιτητές που διαθέτουν υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους Ολλανδούς φοιτητές. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ποσό αυτό ανέρχεται περίπου στα 2.000 ευρώ το χρόνο.