Μηχανή αναζήτησης Studyfinder

Η μηχανή αναζήτησης Studyfinder μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε όλα τα αγγλόφωνα προγράμματα που διδάσκονται στην Ολλανδία στο πεδίο που σας ενδιαφέρει. Παρακαλείστε να μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα φίλτρα,για να μπορέσετε να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε προγράμματα που πληρούν τα κριτήρια σχετικά με το επίπεδο που σας ενδιαφέρει (Bachelor’s ή Master’s) ή/και σχετικά με το Ίδρυμα (Ερευνητικό Πανεπιστήμιο [Α.Ε.Ι.] ή/και Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών [Τ.Ε.Ι.] ). Μέσω αυτής της μηχανής αναζήτησης θα βρείτε βασικές πληροφορίες για τα διάφορα προγράμματα – όπως τις προϋποθέσεις εγγραφής, τα δίδακτρα, και τη διάρκεια του κάθε προγράμματος – καθώς επίσης και τους συνδέσμους (links) για τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του κάθε προγράμματος ή Ιδρύματος για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες.