Κορονοϊός (COVID-19)

Σε συμφωνία με τις οδηγίες που ανακοινώθηκαν την Κυριακή 8 Μαρτίου από την ελληνική κυβέρνηση, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό (Covid-19) όλες οι διαλέξεις και τα μαθήματα μας ακυρώνονται (ή αναβάλλονται όπου αυτό είναι δυνατόν) για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Οι ξενώνες του ΝΙΑ θα παραμείνουν επίσης κλειστοί για την ίδια χρονική περίοδο. Προς το παρόν και πάλι σύμφωνα με τις οδηγίες , η βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή από 10 Μαρτίου και για 2 εβδομάδες.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν περαιτέρω εξελίξεις.


Following the instructions announced Sunday 8 March by the Greek government, all our lectures and courses are cancelled (or postponed when possible) for the next four weeks starting from today. Also the guestrooms of the NIA will be closed for the same period of time. As of 10 March, the library will remain closed for 2 weeks.
Every day we see new developments, we will keep you posted about the consequences for our activities.