Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής Νομισματικής (Καινούρια καταληκτική ημερομηνία 8 Μαΐου)

Το «θερινό σχολείο» αρχαίας ελληνικής νομισματικής που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2020 αποτελεί μια συνδιοργάνωση του Κέντρου Ερευνών για τις Κλασικές Σπουδές OIKOS, του πανεπιστημίου Radboud του Nijmegen και του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών (ΟΙΑ-ΝΙΑ). Η διδασκαλία επικεντρώνεται σε ζητήματα μεθοδολογίας με σκοπό να προσφέρει στους συμμετέχοντες φοιτητές μια πιο βαθιά γνώση της επιστήμης της νομισματικής. Ζητήματα όπως η τεχνική της κοπής του νομίσματος, η ποσοτική προσέγγιση των αρχαίων οικονομιών βάσει των νομισματικών δεδομένων ή η σύνδεση του νομίσματος με τις στρατιωτικές δραστηριότητες βρίσκονται στο επίκεντρο των μαθημάτων.

Το μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Οι θέσεις που προσφέρονται είναι δέκα (10), με έξι (6) εξ αυτών να απευθύνονται σε φοιτητές ολλανδικών πανεπιστημίων και τέσσερεις (4) σε φοιτητές διαφόρων άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν 84 ώρες διδασκαλίας κι επισκέψεων σε νομισματικές συλλογές, ενώ θα πρέπει να παραδώσουν και μια γραπτή εργασία μέγιστης έκτασης 5,000 λέξεων σε θέμα που θα αποφασίσουν από κοινού με τους καθηγητές του «σχολείου».

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων με email  είναι η 8η Μαΐου 2020. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το βιογραφικό τους, μια συστατική επιστολή (κατά προτίμηση του επόπτη καθηγητή τους) και αναλυτική βαθμολογία (όταν πρόκειται για μεταπτυχιακούς φοιτητές). Όσοι φοιτητές ολοκληρώσουν με επιτυχία το μάθημα, θα λάβουν 5 ECTS μέσω του πανεπιστημίου Radboud του Nijmegen στο οποίο και θα πρέπει να εγγραφούν ως φοιτητές για διοικητικούς λόγους. Τα έξοδα εγγραφής ανέρχονται στα 150 € και πληρώνονται στη γραμματεία του ΟΙΑ.

Περισσότερες πληροφορίες

 


The Radboud University Nijmegen (RU) and the Netherlands Institute at Athens (NIA) under the auspices of OIKOS organize a postgraduate Summer School, a methodological intensive course in numismatics. This nine-day course is primarily concerned with Greek numismatics by addressing questions of method, history, archaeology, and economy. Students will be introduced to the main coin productions of the Greek world from the birth of coinage to the Roman conquest (including the Roman Provincial coinages considered, in many respects, as Greek coinages as well). Special focus is given to questions of Methodology, Quantification and Long-term economic approach.

PhD students and (research) master students (RMA) will be admitted to the course based on their academic background and motivation. A total of 10 students can participate, with six spots being allocated to students from Dutch Universities and 4 to students of various other academic institutes. Participants are requested to follow 84 hours of classes and visits to numismatic collections and are also expected to hand in a written assignment of up to 5000 words about a subject that will be decided upon together with the teaching staff.

Applications – a letter of motivation, a CV, and a recommendation letter by their supervisor (to be completed by an official grades’ report for Research Master students) – should be sent to the organizer (Prof. Dr Panagiotis P. Iossif) via email. The deadline for applications is Friday, May 8th.

The course is registered at the Radboud Universiteit, which means that student from other Universities (both OIKOS related and international Universities) will need to be enrolled as RU students through the RU administration.

More information