Επικοινωνία

Διεύθυνση

Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών
Μακρή 11
117 42 Αθήνα

Tηλ.: +30 210 9210760
Φαξ: +30 210 9210770
Ηλ. Διεύθ.: NIA

 

Προσωπικό
Διευθυντής: +30 210 9210760
Αναπληρωτής Διευθυντής: +30 210 9210775
Γραμματέας: +30 210 9210760
Σπουδές & έρευνα στην Ολλανδία: +30 210 9210778 (Τρίτες 11.00-13.00 και Πέμπτες 14.00-16.00)
Λογιστής: +30 210 9210771