Επαναλειτουργία Βιβλιοθήκης

Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών ανακοινώνει με χαρά την επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης του σε αναγνώστες, από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης (ΦΕΚ 2476 / Β / 10-6-2021). Μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης, η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω e-mail ή τηλεφώνου: 210 9210760. Ο αριθμός των χρηστών είναι περιορισμένος, ώστε να εξασφαλιστεί φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου. Οι χρήστες πρέπει να φέρουν τη δική τους μάσκα, η χρήση της οποίας είναι υποχρεωτική σε κάθε αλληλεπίδραση με άλλους.Τα βιβλία θα τίθενται σε καραντίνα για 72 ώρες μετά τη χρήση. Οι υπολογιστές της βιβλιοθήκης δεν είναι διαθέσιμοι αυτήν τη στιγμή.


The Netherlands Institute at Athens is pleased to announce the reopening of its library to readers from Monday 28 June, following the recent announcement by the government (ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021). Until further notice the library will operate only by appointment through e-mail or phone: 210 9210760. The number of users is limited to ensure physical distancing of at least 1.5 meters. Users are required to bring their own mask, which must be worn when interacting with others. Books will be quarantined for 72-hours after use. Library computers are not available at this time.