Διοίκηση

Η Διοίκηση του ΟΙΑ αποτελείται από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων έξι ολλανδικών πανεπιστημίων, τα οποία ενώθηκαν σε μια ενιαία Διοίκηση για τα Ολλανδικά Επιστημονικά Ινστιτούτα του Εξωτερικού (ΟΕΙΕ): το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν, το Πανεπιστήμιο του Γρόνιγχεν, το Πανεπιστήμιο VU University του Άμστερνταμ και το Πανεπιστήμιο Radboud της Νιμέγης.

Ολλανδικά Επιστημονικά Ινστιτούτα στο Εξωτερικό (NWIB)
Το ΟΙΑ είναι ένα από τα πέντε (επιστημονικά) ινστιτούτα στο εξωτερικό. Τα ινστιτούτα αποτελούν προηγμένα επιστημονικά πόστα των έξι Ολλανδικών Πανεπιστημίων και σχηματίζουν το δίκτυο Ολλανδικών Επιστημονικών Ινστιτούτων του Εξωτερικού (NWIB). Εδρεύουν γύρω από τη Μεσόγειο: Αθήνα, Ρώμη, Φλωρεντία, και Κάιρο. Υπάρχει επίσης ένα Ινστιτούτο στην Αγία Πετρούπολη. Τα ινστιτούτα διοικούνται από κοινού από τα έξι πανεπιστήμια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του NWIB.

Διοίκηση NWIB:
Καθ. Δρ. C.M. van Praag  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου NWIB και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου VU University του Άμστερνταμ
Καθ. Δρ. A.T. Ottow, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πανεπιστήμιο του Λέιντεν
Καθ. Δρ. J. de Vries, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Πανεπιστήμιο του Γρόνιγχεν
Καθ. Δρ. D.H.J. Wigboldus,  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Πανεπιστήμιο Radboud της Νιμέγης
Καθ. Δρ. Prof. dr. G.T.M. ten Dam, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ
Καθ. Δρ. A. Pijpers, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης

Γραμματέας
Frans Snijders, Πανεπιστήμιο VU University του Άμστερνταμ

Διαχείριση του ΟΙΑ στην Ολλανδία
Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ προεδρεύει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΙΑ. Τη διοικητική διαχείριση του ΟΙΑ στην Ολλανδία έχει αναλάβει ο Rick de Jong MA, τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.

Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του ΟΙΑ
Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο συμβουλεύει τον Διευθυντή ως προς την πολιτική που πρέπει να ακολουθεί. Το Συμβούλιο αυτό συγκαλείται δύο φορές το χρόνο και αποτελείται από ειδικούς σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Μέλη:
Δρ. Τατιάνα Μαρκάκη, Πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Νέα Ελληνικά).
Καθ. Δρ. Jan Paul Crielaard, Πανεπιστήμιο VU University του Άμστερνταμ (Αρχαιολογία)
Δρ. Christina Williamson, Πανεπιστήμιο του Γρόνιγχεν (Παλαιοϊστορία).
Καθ. Δρ. Pieter ter Keurs, Πανεπιστήμιο του Λέιντεν (Υλικός Πολιτισμός).
Δρ. Kim Beerden, Πανεπιστήμιο του Λέιντεν (Παλαιοϊστορία).
Καθ. Δρ. André Lardinois, Πανεπιστήμιο Radboud της Νιμέγης (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά)
Δρ. Rolf Strootman, Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης (Παλαιοϊστορία)
Καθ. Δρ. Δημήτρης Δαλάκογλου, Πανεπιστήμιο VU University του Άμστερνταμ (Ανθρωπολογία/Μεταναστευτικές Σπουδές)
Δρ. Jill Hilditch, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Αρχαιολογία)
Δρ. Δάφνη Πέννα, Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν (Βυζαντινό Δίκαιο)

Γραμματέας
Rick de Jong MA, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.