Διαλέξεις και Δημόσιοι Διάλογοι

2016

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos» The defense of the Cretan city-states in the Classical and Hellenistic period, dr. N. Coutsinas, Paris I, Panthéon-Sorbonne, Université Libre de Bruxelles – 16 Μαρτίου2016. Περισσότερα

Διάλεξη στο πλαίσιο της ετήσιας αναφοράς του ΟΙΑ Connected Contest: Greek festivals and the coming of Rome, Καθ. Δρ. O. van Nijf, Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν – 13 Μαΐου 2016. Περισσότερα

Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος “Visual Ethnography of Cityscapes“, Καθ. Δρ. N. Seremetakis, Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου – 26 Ιουλίου 2016.

Narratives competing for the public space in post-soviet Russia: a case study in challenges to transitional justice, prof. dr. N. Adler, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ  – 30 Σεπτεμβρίου  2016. Ανοιχτή διάλεξη στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού σεμιναρίου “History Unwanted: Testimonies,silence and public memory“. Περισσότερα.

Herodotus’ ‘Histories’ as monument, prof. dr. I. de Jong, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ – 10 Νοεμβρίου 2016. Ανοιχτή διάλεξη στο πλαίσιο της διημερίδας Herodotus in modern EuropeΠερισσότερα.

Return to life of Holocaust survivors in their home countries: commonalities and peculiarities, prof. dr. D. Michman, Πανεπιστήμιο Bar Ilan (Ισραήλ)  – 10 Δεκεμβρίου 2016. Ανοιχτή διάλεξη στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού σεμιναρίου “Jewish life after the return: Dutch and Greek experiences after the Shoah“. Περισσότερα.

Burial practices and human mobility in Early Iron Age Thessaly, E. Panagiotopoulou, Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν – 16 Δεκεμβρίου 2016. Περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων “Telling Histories”Περισσότερα

Narratives of survivors of Srebrenica: How do they reconnect to the world?, prof. dr. S. Leydesdorff, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ – 8 Μαρτίου 2016. Διάλεξη στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Victims of violence – The meaning of the victims’ narrative“. Περισσότερα

The burden of silence: Coping with the trauma of war rape, prof. em. R. van Boeschoten, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 8 Μαρτίου 2016. Διάλεξη στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Victims of violence – The meaning of the victims’ narrative“. Περισσότερα

The Holocaust in the Museum. Changing memory and representation, dr. E. Somers, NIOD – 10 Μαΐου 2016. Διάλεξη στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “The musealization of the Holocaust“. Περισσότερα

The musealization of the Holocaust: From the survivors’ perspective, dr. E. Σολομών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – 10 Μαΐου 2016. Διάλεξη στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “The musealization of the Holocaust“. Περισσότερα

Dutch Nazi-collaborators and their families: the post war years, prof. dr. I. Tames, Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης – 27 Μαΐου 2016. Διάλεξη στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “The heritage of collaboration“. Περισσότερα

Legacies of wartime collaboration in contemporary Greek political culture, dr. Δ. Κουσουρής, Πανεπιστήμιο της Βιέννης – 27 Μαΐου 2016. Διάλεξη στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “The heritage of collaboration“. Περισσότερα

2015

Carving at the margins: making low-end sculpture in fifth-century Athens, dr. H. Hochscheid, Roosevelt Academy – 9 Ιανουαρίου 2015. Περισσότερα

Pelagios: towards a graph of ancient world data, dr. E. Barker, The Open University – 10 Φεβρουαρίου2015. Σε συνεργασία με τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή. Περισσότερα

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos» The securitization of Islam in Europe, dr. E. Παρασκευά-Γκίζη, Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ) – 10 Μαρτίου 2015. Περισσότερα

Europe Yes, EU No! The Far Right, the 2014 European Elections and the Euroscepticism Debate, dr. C. Mudde, University of Georgia (Η.Π.Α.) – 26 Μαρτίου 2015. Περισσότερα

Archaeology of Feeling: Death and Materiality of Memory, Καθ. Δρ. N. Seremetakis, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – 30 Μαρτίου 2015. Ανοιχτή διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος “Death in the GreekWorld”. Περισσότερα

Knowledge, love and diplomacy, prof. dr. J. Bransen, Πανεπιστήμιο Radboud – 4 Μαΐου 2015. Περισσότερα

Διάλεξη στο πλαίσιο της ετήσιας αναφοράς του ΟΙΑ Language, Religion and Identity in Ottoman Cappadocia (and beyond), prof. dr. M. Janse, Πανεπιστήμιο της Γάνδης – 8 Μαΐου 2015. Περισσότερα

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos» Pantai krepides: shoe talk from Homer to Herodas, dr. C.L. Caspers, Murmellius Gymnasium Alkmaar – 29 Μαΐου 2015. Περισσότερα

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos» The herodotean “amazonic” Artemisia, dr. K. Δεληγιώργης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – 24 Ιουνίου 2015. Περισσότερα

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos» A reassesment of the Eastern Patriarchates in the Ottoman empire, Hasan Çolak, Πανεπιστήμιο του Λέιντεν – 29 Οκτωβρίου 2015. Περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων “Greek Iconographies“. Σε συνεργασία με τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή. Περισσότερα

Visualising the gods in Macedonia from Philip II to Perseus, dr. O. Παλαγιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – 27 Ιανουαρίου 2015. Περισσότερα

Greek vase painting and iconography. Theories and practice, dr. Δ. Παλαιοθόδωρος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 17 Φεβρουαρίου 2015. Περισσότερα

Iconography and politics in Greek and Roman wall painting: hidden and open agendas?, prof. dr. E.Moorman, Πανεπιστήμιο Radboud – 18 Μαρτίου 2015. Περισσότερα

Iconography and agency in the Mycenaean Era, prof. J. Wright, Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα – 20 Μαΐου 2015. Περισσότερα

Into the labyrinth: Research methods and the study of Minoan iconography, dr. A. Chapin, Brevard College – 11 Ιουνίου 2015. Περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων “Telling Histories“. Περισσότερα

From the margin to the centre: memory of the shoah, society and Jews in postwar Netherlands, dr. B. Wallet, Πανεπιστήμιο VU University Άμστερνταμ – 19 Οκτωβρίου 2015. Διάλεξη στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Shoah-memory and the construction of postwar Jewish communities“. Περισσότερα

Children after the Holocaust: the formation of Jewish identity in porstwar Greece, dr. Π. Χαντζαρούλα, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου – 19 Οκτωβρίου 2015. Διάλεξη στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Shoah-memory and the construction of postwar Jewish communities“. Περισσότερα

From mediated witnessing to performative mourning: YouTube videos as memorials, dr. P. Papailias, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 18 Δεκεμβρίου 2015. 19 Οκτωβρίου 2015. Διάλεξη στο πλαίσιο τηςθεματικής ενότητας “Images versus the dominant historical discourse“. Περισσότερα

The art of memory / Counter-memory, prof. dr. F. van Vree,Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ – 18 Δεκεμβρίου 2015. 19 Οκτωβρίου 2015. Διάλεξη στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Images versus the dominant historical discourse“. Περισσότερα

2014

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos» Πρακτικές αποθήκευσης και οικιακή οργάνωση στην πρώιμη ΜΕ κοινωνία (ΠΕ ΙΙΙ-ΜΕ ΙΙ περίοδος): Οικία και «Οίκος», Π. Μηχαλόπουλος, Εθνικό και Καποδιστρτιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – 16 Ιανουαρίου 2014.

Recent excavations at Karystos-Plakari: The identification of an island sanctuary, ca. 1000 – 325 BC., dr. J. P. Crielaard, Πανεπιστήμιο VU Άμστερνταμ – 6 Μαρτίου 2014. Περισσότερα

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos» The Gaugamela campaign: Ancient sources, modern views and topographical problems, Κ. Ζουμπουλάκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – 13 Μαρτίου 2014.

Alexandros Pallis (1851-1935) and the text of the Greek New Testament, dr. J. Krans, Πανεπιστήμιο VU Άμστερνταμ – 5 Μαΐου 2014. Περισσότερα.

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos» Settlement history of Byzantine Attica (4th-12th cent.): A reconstruction based on new evidence, dr. E. Τζαβέλα, Πανεπιστήμιο του Λέιντεν – 8 Μαΐου  2014. Περισσότερα.

Mapping the Via Appia: Dutch research in Rome, dr. S. Mols, Πανεπιστήμιο Radboud – 12 Μαΐου 2014. Περισσότερα

Heritage and identities in a changing urban landscape: A multi-vocal biography of Tophane (Istanbul), drs. K. Schuitema, Ολλανδικό Ινστιτούτο στην Τουρκία – 19 Μαίου 2014. Περισσότερα

Archaeology and an odd polis: The case of Halos (Thessaly), prof. V. Stissi, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ – 23 Μαΐου 2014. Περισσότερα

How to stand out and succeed as a startup?, prof. M. van Praag, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης – 26 Σεπτεμβρίου 2014. Συμμετοχή σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας. Πρώτη εκδήλωση σε μια σειρά τριών εκδηλώσεων που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ για το OrangeGrove.

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos» Knocking on wood. A pilot study on charcoal samples from Greek archaeological sites, dr. D. Lentjes, Πανεπιστήμιο VU Άμστερνταμ – 7 Οκτωβρίου 2014. Περισσότερα

Entrepreneurship Research: insights on education and teams, L. Rosendahl-Huber, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ – 9 Οκτωβρίου 2014. Σεμινάριο, δεύτερη εκδήλωση σε μια σειρά τριών εκδηλώσεων που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ για το Orange GroveΠερισσότερα

The Peopling of Pleistocene Europe – with or without fire?, prof. W. Roebroek, Πανεπιστήμιο του Λέιντεν – 31 Οκτωβρίου 2014. Περισσότερα

Διάλεξη Cleveringa, σε συνεργασία με την Ολλανδική Πρεσβεία The Assymetric Design of the Eurozone and what to do about it, dr. Pavlos Masouros, Πανεπιστήμιο του Λέιντεν – 26 Νοεμβρίου 2014. Περισσότερα

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos» Globalization paradigms and the Aegean/Iberian connections in the Late Bronze / Early Iron Age transition, dr. E. Pappa, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας   Santa Barbara – 2 Δεκεμβρίου 2014. Περισσότερα

Nomadic Subjects: Embodiment and sexual difference in contemporary feminist theory, prof. Rosi Braidotti, Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης – 4 Δεκεμβρίου 2014. Σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και τις εκδόσεις Νήσος. Περισσότερα

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos» Redefining the conflict over the Parthenon marbles, S. Kramer, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ – 10 Δεκεμβρίου 2014. Περισσότερα

Getting serious about Gaming, prof. B. Schouten, Τ.Ε.Ι. του Άμστερνταμ – 11 Δεκεμβρίου 2014. Σεμινάριο, τρίτη εκδήλωση σε μια σειρά τριών εκδηλώσεων που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ για το Orange Grove. Περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ‘Exploring narratives on the Greek crisis’, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.Περισσότερα

Exploring different crisis narrations, Καθ. Δρ. A. Λιάκος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – 20 Φεβρουαρίου 2014.

Greece as Europe – Europe as Greece: Historical roots of an ambivalent relationship, Καθ. Χ. Κουλούρη, Πάντειο Πανεπιστήμιο – 27 Μαρτίου 2014.

Growth and the social state in Greece: From EC membership to the present crisis, Π. Λινάρδος-Ρυλμόν, οικονομικός – 10 Απριλίου 2014.

Migration at the margins of Europe: Lessons deriving from the Greek experience, prof. A. Τάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – 15 Μαΐου 2014.

Is extreme Right today in Greece more extreme than elsewhere in Europe?, prof. Δ. Χριστόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο – 12 Ιουνίου 2014.

2013

The Ancient City and Huizinga’s Homo Ludens, Δρ. Hanna Stoger, Πανεπιστήμιο του Λέιντεν – 19 Φεβρουαρίου 2013. Περισσότερα.

The Uses of Ceramics at Hellenistic Halos, Colette Beestman-Kruijshaar, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ – 28 Μαρτίου 2013. Περισσότερα.

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos», Cultural Encounters in Roman Patras: Burial and commemoration in the first 100 years of the colony, Tamara Dijkstra, Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν – 27 Μαïου 2013.

How to behave on a Greek agora: The politics of daily life in Hellenistic and Roman Greece, Δρ Chris Dickenson, Πανεπιστήμιο Radboud της Νιμέγης – 12 Ιουνίου 2013. Περισσότερα.

Διάλεξη στη σειρά «Dialogos», Mycenaean Political Economy: The aesthetic dimension, Marcus Bajema, Πανεπιστήμιο του Λέιντεν – 17 Ιουνίου 2013.

A Contested Past: Memories, Pluralism and Democracy, Καθ. Frank van Vree, κοσμήτωρας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ – 24 Οκτωβρίου 2013. Περισσότερα.

Cities and Sustainability: Reflections on Household Management in Nea Halos (Thessaly), Δρ. Margriet Haagsma, Πανεπιστήμιο του Alberta – 13 Νοεμβρίου 2013. Σε συνεργασία με το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Περισσότερα.

Διάλεξη Cleveringa 2013, Taxation, Liberty and Fair Play: The Meaning of Taxes in Times of Crisis, Καθ. Hans Gribnau, Πανεπιστήμιο του Λέιντεν και Πανεπιστήμιο του Tilburg – 26 Νοεμβρίου 2013. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Κάτω Χωρών στην Αθήνα. Περισσότερα.