Αρχαιολογία και Κλασικές Σπουδές

Το Ολλανδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Ξένη Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα από το 1976.

Υπό αυτή την ιδιότητα, το NIA λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ ολλανδικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και του Ελληνικού Δημοσίου με στόχο την προώθηση, τη διευκόλυνση και τη διεξαγωγή αρχαιολογικής έρευνας για την Ελλάδα. Το ινστιτούτο είναι, επομένως, υπεύθυνο για όλες τις ολλανδικές ανασκαφές στην Ελλάδα. λαμβάνει και εποπτεύει τις άδειες που χορηγεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για ανασκαφές, έρευνες και μελέτες.

 

Ancient Cities of Boeotia

Geraki Project, Laconia

Halos Archaeological Project

Hinterland of Medieval Chalkida, Euboia

Plakari Archaeological Project, Euboia

Theisoa-Lavdha Project

Zakynthos Archaeology Project