Αρχαιολογία και Κλασικές Σπουδές

Έρευνες Πεδίου

Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Ξένη Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα και καθιστά με αυτό τον τρόπο δυνατή την αρχαιολογική επιτόπια έρευνα σε ερευνητές και φοιτητές από την Ολλανδία.

Έρευνες σε εξέλιξη

Πρόγραμμα Αρχαίων Πόλεων της Βοιωτίας (Βοιωτία)

Γεράκι (Λακωνία)

Νέα Άλος (Θεσσαλία)

Πλακαρή – Κάρυστος (Εύβοια)

Θεισόα – Λάβδα (Αρκαδία)

Τιτάνη (Κορινθία)

Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Ζακύνθου (Ιόνια Νησιά)