ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (COVID19)

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του Covid 19, αναστέλλουμε την πρόσβαση του κοινού στη βιβλιοθήκη του NIA μέχρι νεωτέρας.
Άλλες δραστηριότητες, όπως διαλέξεις και μαθήματα θα τεθούν επίσης σε αναστολή ή θα οργανωθούν διαδικτυακά.


In view of the new measures to keep the Corona-virus in check we are closing public access to the NIA library until further notice.
Other activities such as lectures and courses will also be suspended, or organized online.