Winter School “Migration in the Margins of Europe”

Het Nederlands Instituut in Athene organiseert ook volgend jaar weer de intensieve onderzoeksgeorienteerde Winter School “Migration in  the Margins on Europe”. De cursus, die zal plaatsvinden van 17-30 januari 2020, is bedoeld voor MA en PhD studenten Sociale Wetenschappen en wordt georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Migratie- en Etnische studies van de UvA en de vakgroep Sociale en Culturele Antropologie van de VU.

De ineenstorting van het Oostblok aan het begin van de jaren ’90 en de grote sociaaleconomische transformaties in Afrika en Azië leidden tot omvangrijke migratiestromen richting Griekenland en Europa in het algemeen. Vanwege zijn geografische ligging aan de rand van Europa, op het kruispunt van Azië en Afrika in het zuiden van de Middellandse zee, werd het oostelijk Mediterraan gebied een van de toegangspoorten van Europa.

Meer recentelijk zijn de vluchtelingenstromen toegenomen vanwege de bredere politieke veranderingen in de regio, terwijl Europa een van de meest uitdagende periodes van haar moderne geschiedenis beleeft. Door de versterkte terugkeer van het concept Fort Europa worden de “toegangspunten” in Griekenland onevenredig zwaar belast voor wat het betreft de verwerking en de sociale opvang van de nieuwe stromen.

De internationale cursus zal worden aangevuld met een klein veldwerkonderzoek in het centrum van Athene dat studenten in de gelegenheid zal stellen om aan ons Migratie-project bij te dragen door levenservaringen van vluchtelingen of hulpverleners te registreren en te illustreren.
Deadline voor aanmelding: 15 november 2019

Meer informatie

Course


Personal data

Contact Information

Education

For Students

Studies and academic exams passed

For PhD students

University at which you are taking your PhD:

Supervising professor(s):


Please calculate: + 28 = 36


The Institute of Migration and Ethnic Studies of the University of Amsterdam, the department of Social and Cultural Anthropology of the VU University of Amsterdam and the Netherlands Institute at Athens, organize this intensive research winter school for MA and PhD students in Social Sciences.

As the collapse of the eastern Block at the beginning of the 1990s and the larger socioeconomic transformations in Africa and Asia resulted in massive migration flows to Greece and Europe in general, the East Mediterranean became one of the entry “gates” of Europe as its geographical position is at the margins, at the crossroads of Asia and Africa in the south of the Mediterranean Sea. More recently the flows of refugees have been intensified due to the wider political changes in the area while Europe is facing one of the most challenging periods of its contemporary history. As the idea of fortress Europe is becoming reinforced, “the entry points” in Greece have to share disproportionally with all other Europeans the management and social policy of the new flows.

The course will be supplemented with a small field research in the center of Athens and students will be able to contribute to our migration project by recording and illustrating life experiences of refugees or people who are involved with social policy.
Deadline for registration: 15 November 2019

More information