NIA
Nederlands Instituut Athene

Language

  • Field work Boeotia1
  • Bibliotheek1
  • Veldwerk Halos1
  • Gebouw1
  • Lezing1
  • Veldwerk Halos2
  • Tentoonstelling1

Nieuws

International Mediterranean Survey Workshop meeting

 IMSW Workshop


Following the NIA conference 'Field, Sherds and Scholars', the NIA will host a meeting of the International Mediterranean Survey Workshop, Sunday 26th and the morning of καθαρή δευτέρα. The lectures will focus on geophysical techniques and so it will be complementary to the NIA conference. 

The meeting will take place at the NIA premises at Makri 11, where there is limited space, so please register by email at the Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!
The program starts at 8:30 on Sunday, 9:30 on Monday.

Click here for program and abstracts.

 

Call for Papers: "Turkey in Transition (?): Before and After the Attempted July Coup"

 

Turkey in Transition

 

The failed coup d'état in Turkey can be analyzed in many ways, especially in relation to continuities and discontinuities in Turkey's 21st century politics, society and economy. Some scholars argue that the aftermath of the July coup revealed even further the authoritarian character of the Turkish President, Recep Tayyip Erdoğan and his party, the AKP, and opened the way to enhance his own powers more. Other scholars argue that Erdoğan's policies signal the rebirth of the Turkish nation, or Yeni Turkiye (New Turkey) as it is often referred to.
With a two day conference (6-7 June 2017) we attempt to address the above issue and explore the extent to which the coup d'état constitutes a turning point in modern Turkey, or is used to reproduce older paradigms. 

 

More information

Deadline for abstracts has been extended to March 1 2017!


Fototentoonstelling "Such a Tender Nothingness"

Foto Ikonomopoulou 1


Van 2 tot en met 17 december 2016 vindt in de Mannekens-zaal van het Nederlands Instituut Athene de fototentoonstelling "Such a Tender Nothingness" plaats. Tijdens de expositie zullen 155 foto's te zien zijn die gemaakt zijn in Athene en Rotterdam, de twee steden waartussen de Griekse beeldend kunstenaar Maria Ikonomopoulou haar tijd verdeelt. 

De tentoonstelling is samengesteld door curator Angeliki Douveri. Zij heeft enkele van de gedachten die haar inspireerden tot het organiseren van deze tentoonstelling verwoord in een tekst die u hier kunt lezen.

"Such a Tender Nothingness" wordt op vrijdag 2 december geopend (19.30) en is daarna te bezichtigen op werkdagen van 10.00-20.00 en op zaterdagen van 12.00-18.00. 

Termijn voor aanvragen NIA-beurzen verlengd

Het Nederlands Instituut Athene stelt beurzen ter beschikking voor een studieverblijf in Athene. Studenten, recent afgestudeerden, promovendi en recent gepromoveerden van de zes universiteiten die deelnemen aan het NIA komen in aanmerking voor deze beurzen. De beurzen zijn niet alleen bedoeld voor archeologen of oudheidkundigen (die we natuurlijk wel ook altijd graag ontvangen); alle onderzoeksvoorstellen die betrekking hebben op Griekenland zijn welkom.
Meer informatie over de NIA-beurzen is hier te vinden. 

De termijn voor de volgende aanvraagronde loopt tot 5 oktober. 

Pharos XXI.1 (2015) verschenen

Onlangs is de nieuwe Pharos (XXI.1, 2015) verschenen, die zowel op papier als electronisch beschikbaar is. De 132 pagina's tellende uitgave is een thema nummer waarin de artikelen zijn opgenomen die voortvloeiden uit de succesvolle lezingenreeks "Athens: Modern Capital and Historic City, New Challenges for Heritage Management” die in het academisch jaar 2013-2014 georganiseerd werd door het NIA.
De uitgave omvat verder een artikel van Gabri van Tussenbroek, hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten van de Universiteit van Amsterdam, dat op de uitkomsten van de conferentie reflecteert.

Journalist-in-residence i.s.m. Fonds BJP

Het NIA biedt met ingang van najaar 2015 in samenwerking met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten de mogelijkheid diepgravend onderzoek te doen in Griekenland door middel van een journalist-in-residence programma. Aan de voet van de Akropolis kan een journalist twee maanden lang gebruiken maken van het netwerk van het NIA om door te dringen in de Griekse realiteit.
Hiertoe stelt het NIA elk najaar gedurende twee maanden zijn gastenappartement ter beschikking, dat vernoemd is naar journalist Frans van Hasselt (1927-2011) die jarenlang als correspondent in Athene gevestigd was en zowel in Nederland als in Griekenland geroemd werd om zijn vlotte pen en diepe kennis van de Griekse politiek, cultuur en maatschappij.
Geïnteresseerde journalisten kunnen tot 15 juni bij het Fonds BJP een verzoek indienen voor een verblijfsbeurs voor twee maanden. De precieze verblijfsperiode (najaar 2015) wordt in overleg met het NIA vastgesteld. Klik hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure

Overlijden oud-directeur Professor Gert Jan te Riele (1922-2014)

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van Prof. dr. Gert Jan te Riele op 6 juni jongstleden. Prof. te Riele stond aan de wieg van de voorganger van het Nederlands Instituut Athene, de Nederlandse Archeologische School, die in 1984 door het Griekse ministerie van Cultuur erkend werd. Als eerste directeur van diezelfde Nederlandse Archeologische School heeft hij een onmisbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse archeologie in Griekenland. Ook van groot belang was het systematisch archeologische onderzoek dat Prof. te Riele jarenlang verrichtte bij Lavda in Arcadië. Het is aan dat project te danken dat een generatie Nederlandse archeologen waardevolle praktijkervaring op kon doen.

Het Nederlands Instituut Athene denkt met dankbaarheid terug aan Prof. te Riele en wenst zijn nabestaanden en vrienden sterkte.

Archaeology in the Southern Ionian Islands

Begin 2014 verscheen Pharos XIX.1 (2013) waarin de Akten van de Workshop Recent Archaeological Research on Kephallonia, Ithaka and Zakynthos by the 35th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities and the Netherlands Institute at Athens die op 30 oktober 2009 op het NIA plaatsvond, worden gepubliceerd.

Dialogos - NIA lezingenreeks voor jonge onderzoekers

Het NIA start met een lezingenreeks getiteld 'Dialogos'. Deze reeks biedt jonge onderzoekers en promovendi van Nederlandse en Griekse universiteiten en onderzoekscholen de kans om de resultaten van hun onderzoek te presenteren aan de academische gemeenschap in Athene. Na de lezing is er ruimte voor discussie.
Onderzoekers uit alle vakgebieden zijn van harte welkom om hun onderzoek te komen presenteren op het instituut. Enige voorwaarde is dat hun onderzoek verband houdt met Griekenland of dat het onderwerp van relevantie is voor dit land.
Voor aanmeldingen en meer informatie kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.opnemen met de directeur van het NIA.

Logistics in a changing Europe

Op 4 oktober 2013 organiseerde het NIA de Workshop Logistics in a changing Europe. Het programma omvatte een paneldiscussie en twee lezingen van experts op het gebied van de logistiek van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. dr. ir. Rob van der Heijden, decaan van de Nijmegen School of Management aan de Radboud Universiteit sprak over het onderwerp Logistics and Circular Economy: New challenges and opportunities. De tweede lezing werd gegeven door Prof. Iraklis Haralambides, die naast het hoogleraarschap Maritime Economics and Logistics aan de Erasmus Universiteit ook de positie van directeur van de haven van Brindisi bekleedt. De titel van zijn betoog luidde: The New European Ports Policy: Challenges for Southern Europe.
In aansluiting op de twee lezingen volgde een paneldiscussie, waaraan naast de twee voornoemde sprekers, ook werd deelgenomen door experts van Griekse universiteiten en uit het Nederlands-Griekse bedrijfsleven.
De Workshop Logistics in a changing Europe vond plaats in de 'Orange Grove'. Deze flexibele werkplek is een initiatief van de Nederlandse Ambassade in Athene ter ondersteuning van jonge ondernemers die hun eigen bedrijf willen opstarten. Met de workshop levert het NIA een bijdrage aan de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de feestelijke opening van de 'Orange Grove', een grensverleggend en hoopgevend initiatief dat ook in de toekomst op de volledige steun en medewerking van het NIA kan rekenen.

Klassiek Grieks voor beginners

Van 30 juli tot 17 augustus 2012 trotseerden negen moedige studenten de zomerse hitte en gingen ijverig klassiek Grieks studeren in de koelte van de bibliotheek. Het begon allemaal inderdaad met alpha, maar stopte niet bij omega. Lees meer over hun wedervaren.

Homer and the Art of Storytelling

Op 30 maart 2012 vond op het NIA een workshop voor promovendi en het symposium Homer and the Art of Storytelling plaats naar aanleiding van het verschijnen van de Griekse vertaling van professor Irene de Jong's (UvA) A narratological commentary on the Odyssey. Op het eind van de dag werd een exemplaar van het boek overhandigd aan Z.E. Kees van Rij, Ambassadeur van Nederland in Griekenland.

Euripides in Modern Europe

In januari 2012 verschenen de Akten van het internationaal symposium The Role of Classics in the Formation of European and National Identities: Euripides in Modern Europe dat in 2009 op het NIA plaatsvond.

Pharos

Pharos. Journal of the Netherlands Institute at Athens verschijnt sinds 2011 twee maal per jaar en wordt gepubliceerd door Peeters Publishers in Leuven (België).

Contactgegevens

Nederlands Instituut Athene

Makri 11
GR-11742   Athene Griekenland

Tel.: +30 210 9210760
Fax: +30 210 9210770
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.