Lezingen

Symposium “Adam Smith, Systematic Philosopher and Public Thinker” (2018)

Op 16 april 2018 vond op het NIA een symposium plaats ter gelegenheid van Eric Schliesser’s boek “Adam Smith, Systematic Philosopher and Public Thinker” (OUP, 2017). Doel van het symposium was om Smith’s pluralistische en multidisciplinaire benaderingswijze te benadrukken. Tijdens het symposium werden diverse aspecten van Smith’s werk die in het boek aan de orde […]

Opnames The Greek Case-conferentie online

We zijn blij om hier de opnames te delen van alle sessies van de Greek Case-conferentie die stapsgewijs gepubliceerd zijn via het speciaal daarvoor gemaakte YouTube-kanaal. Op zich gebeurde dat in chronologische volgorde, in overeenstemming het conferentieprogramma. Echter, ter nagedachtenis aan de in april overleden Periklis Korovesis hebben we besloten om te beginnen met de […]

Frans Hals (1585-1666), Zingende jongen met blokfluit (c. 1625)

Nederlandse Barokmuziek in de schijnwerpers aan het Conservatorium van Athene

Onlangs is aan het Conservatorium van Athene een Centrum voor Vroege Muziek (Centre for Early Music, CEM) opgericht. Deze uiterst actieve nieuwe afdeling houdt zich bezig met de studie en  uitvoering van muziek uit de periode die begint met de middeleeuwen en eindigt met de barok. Dit jaar organiseert het CEM de workshop “Barok Muziek […]

Dialogos – Presenteer uw onderzoek op het NIA

Sinds mei 2013, toen de eerste lezing plaatsvond in onze serie Dialogos: lezingen door jonge onderzoekers, zijn er veel interessante presentaties over diverse onderwerpen verzorgd door onderzoekers van Nederlandse en Griekse universiteiten. Zodoende zijn de Dialogos lezingen een vast onderdeel van het NIA-programma geworden. Als ook u de resultaten van uw onderzoek wilt presenteren aan […]