Bestuur

Het bestuur van het NIA bestaat uit leden van de Colleges van Bestuur van zes universiteiten die zich hebben verenigd in de koepel NWIB: de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht.

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB)
Het NIA is een van de zeven Nederlandse (wetenschappelijke) instituten in het buitenland. De instituten zijn vooruitgeschoven wetenschappelijke posten van de zes Nederlandse universiteiten die de NWIB-koepel vormen. Ze zijn gesitueerd rond het Middellandse Zeegebied: Rome, Florence, Athene, Istanbul, Cairo en Rabat. Daarnaast is er een instituut in Sint-Petersburg. De instituten worden gezamenlijk beheerd door de zes universiteiten. Zie voor meer informatie de website van de NWIB.

Bestuur NWIB:
Prof. dr. Gerard Meijer, Voorzitter koepelbestuur en Voorzitter College van Bestuur, Radboud Universiteit Nijmegen.
Prof. dr. Geert ten Dam, Voorzitter College van Bestuur, Universiteit van Amsterdam.
Mr. dr. Jaap Winter, Voorzitter College van Bestuur, Vrije Universiteit Amsterdam.
Prof. dr. Sibrand Poppema, Voorzitter College van Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen.
Prof. mr. Carel Stolker, Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur, Universiteit Leiden.
Mr. Marjan Oudeman, Voorzitter College van Bestuur, Universiteit Utrecht.

Algemeen secretaris
Drs. Jos Brommer, Radboud Universiteit Nijmegen.

Beheer van het NIA in Nederland
De Universiteit van Amsterdam is penvoerder van het NIA. Het ambtelijk beheer van het NIA in Nederland wordt verzorgd door drs. Jaap Overbeek, Afdeling Bestuursondersteuning, Universiteit van Amsterdam.

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het NIA
De wetenschappelijke adviesraad adviseert de directeur over het te volgen beleid. Deze raad komt twee keer per jaar bijeen en is samengesteld uit deskundigen uit diverse wetenschappelijke domeinen.

Leden:
Dr. Gert Jan van Wijngaarden, voorzitter van WAR, Universiteit van Amsterdam.
Prof. dr. Jan Paul Crielaard, Vrije Universiteit Amsterdam.
Prof. dr. Sofia Voutsaki, Rijksuniversiteit Groningen.
Dr. Joanita Vroom, Universiteit Leiden.
Dr. F. Naerebout, Universiteit Leiden.
Dr. Maarten De Pourcq, Radboud Universiteit Nijmegen.
Dr. Floris van den Eijnde, Universiteit Utrecht.

Secretaris
Drs. Jaap Overbeek, Universiteit van Amsterdam.