Bestuur

Het bestuur van het NIA bestaat uit leden van de Colleges van Bestuur van zes universiteiten die zich hebben verenigd in de koepel NWIB: de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht.

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB)
Het NIA is een van de vijf Nederlandse (wetenschappelijke) instituten in het buitenland. De instituten zijn vooruitgeschoven wetenschappelijke posten van de zes Nederlandse universiteiten die de NWIB-koepel vormen. Ze zijn gesitueerd rond het Middellandse Zeegebied: Rome, Florence, Athene en Cairo. Daarnaast is er een instituut in Sint-Petersburg. De instituten worden gezamenlijk beheerd door de zes universiteiten. Zie voor meer informatie de website van de NWIB.

Bestuur NWIB:

Prof. dr. C.M. van Praag (voorzitter koepelbestuur) en Voorzitter College van Bestuur, Vrije Universiteit
Prof. mr. C.J.J.M. Stolker, Rector Magnificus en voorzitter College van Bestuur, Universiteit Leiden
Prof. dr. J. de Vries, Voorzitter College van Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. C.M. van Praag, Voorzitter College van Bestuur, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. G.T.M. ten Dam, Voorzitter College van Bestuur, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. A. Pijpers, Voorzitter College van Bestuur, Universiteit Utrecht

Algemeen secretaris
Dr. Roel van den Oever, Radboud Universiteit Nijmegen.

Beheer van het NIA in Nederland
De Universiteit van Amsterdam is penvoerder van het NIA. Het ambtelijk beheer van het NIA in Nederland wordt verzorgd door Rick de Jong MA, Afdeling Bestuursondersteuning, Universiteit van Amsterdam.

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het NIA
De wetenschappelijke adviesraad adviseert de directeur over het te volgen beleid. Deze raad komt twee keer per jaar bijeen en is samengesteld uit deskundigen uit diverse wetenschappelijke domeinen.

Leden:

Dr. G.J.M. van Wijngaarden, Voorzitter van WAR, Universiteit van Amsterdam (Archeologie)
Prof. Dr. J.A.C. Vroom, Universiteit Leiden (Byzantinologie)
Dr. F. Naerebout, Universiteit Leiden (Oude Geschiedenis)
Prof. Dr J.P. Crielaard, Vrije Universiteit Amsterdam (Archeologie)
Prof. Dr. A. Lardinois, Radboud Universiteit Nijmegen, (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur)
Dr. Chr. Williamson, Rijksuniversiteit Groningen (Oude Geschiedenis)
Dr. R. Strootman, Universiteit Utrecht (Oude Geschiedenis)
Prof. Dr. D. Dalakoglou, Vrije Universiteit Amsterdam (Anthropologie)
Dr. T. Markaki, Universiteit van Amsterdam (Nieuw Grieks)
Mr. D. Penna, Rijksuniversiteit Groningen (Byzantijns Recht)

Secretaris
Rick de Jong MA, Universiteit van Amsterdam.