Εκδηλώσεις

Dialogos – Παρουσιάστε την έρευνά σας στο NIA.

Από τον Μάιο του 2013, όταν έλαβε χώρα η πρώτη διάλεξη στη σειρά μας Dialogos: διαλέξεις για νέους μελετητές, πολλές ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σε διαφορετικά επιστημονικά θέματα δόθηκαν από μελετητές ολλανδικών κι ελληνικών πανεπιστημίων και οι διαλέξεις του Dialogos έχουν πλέον καθιερωθεί. Εάν επιθυμείτε κι εσείς να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας στην αθηναϊκή και […]